Skånska ord

Skånska ord.
Bidrag gärna med dina skånska ord.
Reserverar mig för felskrivningar.


A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z


Search beginning of word full word and in description

New Definitions
Kontakta formulär | email | Bengt Rosby - Copyright 2010